Objednávka

Oprava a údržba verejného osvetlenia

Identifikácia

Číslo objednávky: 1012/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Profit - Elektrospol.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 39, Modra

IČO dodávateľa: 11693339

Predmet objednávky: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Cena objednávky: 1000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Tekula Viliam ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 31.10.2017

Datum zverejnenia: 08.12.2017

Dokumenty