Objednávka

Nábytok MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 1103/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Baribal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kežmarská cesta 2134/21, Levoča

IČO dodávateľa: 44984740

Predmet objednávky: Nábytok MŠ

Cena objednávky: 800.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Szomolaiová Anna Mgr. ( riaditeľka Mš )

Dátumy

Dátum objednania: 13.11.2017

Datum zverejnenia: 06.12.2017

Dokumenty