Objednávka

Vypracovanie vyhodnotení emisných faktorov k Žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt.

Identifikácia

Číslo objednávky: 1008/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Zuzana Trubačová - Termoefekt

Adresa dodávateľa: Dedinská 43, Trnava

IČO dodávateľa: 470665555

Predmet objednávky: Vypracovanie vyhodnotení emisných faktorov k Žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt.

Cena objednávky: 50.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Tekula Viliam ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 16.10.2017

Datum zverejnenia: 03.11.2017

Dokumenty