Objednávka

vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu

Identifikácia

Číslo objednávky: 2017/038

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: MANOS CONSULTING s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nitra

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty