Objednávka

práce na osadení svahových tvárnic, betonáž, odkop sute, úprava svahu, výkop základu, armovanie, zásyp tvárnic

Identifikácia

Číslo objednávky: 2017/037

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: JAPETEK s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Porúbka

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: práce na osadení svahových tvárnic, betonáž, odkop sute, úprava svahu, výkop základu, armovanie, zásyp tvárnic

Cena objednávky: 2796.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.09.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty