Objednávka

Postrehová didaktická hra pre deti s poruchami učenia- DVD Bystrík

Identifikácia

Číslo objednávky: O2017/44

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: INFRA Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jána Hollého 875, 90 873 Veľké Leváre

IČO dodávateľa: 44752423

Predmet objednávky: Postrehová didaktická hra pre deti s poruchami učenia- DVD Bystrík

Cena objednávky: 89.10 € s DPH

Objednávku vystavil: Emília Žuffová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty