Objednávka

DVD bezpečne na bicykli

Identifikácia

Číslo objednávky: O2017/43

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: TERA GRATA, n.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 37954989

Predmet objednávky: DVD bezpečne na bicykli

Cena objednávky: 54.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Emília Žuffová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty