Objednávka

Objednávka revízie plynových zariadení v ZŠ a ŠJ

Identifikácia

Číslo objednávky: 53/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: SEGAS združenie

Adresa dodávateľa: Na Letisko 2088, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32866143

Predmet objednávky: Objednávka revízie plynových zariadení v ZŠ a ŠJ

Cena objednávky: 596.47 € s DPH

Objednávku vystavil: Zdena Kiššová ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 29.09.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty