Objednávka

Údržba miestneho rozhlasu, orez stromov

Identifikácia

Číslo objednávky: 0811/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Jozef Šušel

Adresa dodávateľa: Opoj 226, 919 32

IČO dodávateľa: 45319146

Predmet objednávky: Údržba miestneho rozhlasu, orez stromov

Cena objednávky: 300.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Tekula Viliam ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.08.2017

Datum zverejnenia: 10.10.2017

Dokumenty