Objednávka

údržba obecných budov

Identifikácia

Číslo objednávky: 0810/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Dvil s.r.o.

Adresa dodávateľa: Cífer, M.R: Štefánika 20

IČO dodávateľa: 45854424

Predmet objednávky: údržba obecných budov

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Perželová ( administratíva )

Dátumy

Dátum objednania: 28.08.2017

Datum zverejnenia: 10.10.2017

Dokumenty