Objednávka

Opakované zverejnenie VOS na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 0905/2017

Názov zmluvy: Zmluva o inzercii

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: regionPress s.r.o.

Adresa dodávateľa: Študentská 2, Trnava

IČO dodávateľa: 36252417

Predmet objednávky: Opakované zverejnenie VOS na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce

Cena objednávky: 135.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Perželová ( administratíva )

Dátumy

Dátum objednania: 27.09.2017

Datum zverejnenia: 10.10.2017

Dokumenty