Objednávka

Spracovanie žiadosti o podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc.

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Tatravia - RRA

Adresa dodávateľa: Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Spracovanie žiadosti o podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc.

Cena objednávky: 1600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( Starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.08.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty