Objednávka

Poskytnutie vyjadrenia k PD stavby "Zmena stavby pred dokončením - MK na ul. O.Jariabka"+poštovné

Identifikácia

Číslo objednávky: 140917-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet objednávky: Poskytnutie vyjadrenia k PD stavby "Zmena stavby pred dokončením - MK na ul. O.Jariabka"+poštovné

Cena objednávky: 35.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 14.09.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty