Objednávka

Objednávka odbornej prehliadky tlakových nádob ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: JURTLAK PLUS, Mária Jurkovská

Adresa dodávateľa: Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 37236741

Predmet objednávky: Objednávka odbornej prehliadky tlakových nádob ZŠ

Cena objednávky: 256.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zdena Kiššová ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2017

Datum zverejnenia: 13.09.2017

Dokumenty