Objednávka

Búracie a výkopové práce vo výdajni stravy Mš

Identifikácia

Číslo objednávky: 0611/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Nemček Peter

Adresa dodávateľa: Hlavná 9, Píla

IČO dodávateľa: 35083981

Predmet objednávky: Búracie a výkopové práce vo výdajni stravy Mš

Cena objednávky: 600.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Perželová ( administratíva )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2017

Datum zverejnenia: 31.07.2017

Dokumenty