Objednávka

jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: jedálne kupóny

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mrkvicová ( ekonómka OU Hozelec )

Dátumy

Dátum objednania: 30.03.2012

Datum zverejnenia: 30.03.2012

Dokumenty