Objednávka

Publikácia Školáčikova čítanka pre MŠ Hybe

Identifikácia

Číslo objednávky: 20120009

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Akela Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierová 46, 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 44463502

Predmet objednávky: Publikácia Školáčikova čítanka pre MŠ Hybe

Cena objednávky: 66.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hopková ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 01.02.2012

Datum zverejnenia: 02.03.2012

Dokumenty