Objednávka

Hlasové služby O2

Identifikácia

Číslo objednávky: O2012/5

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29

Adresa objednávateľa: 29, 06503 Lomnička

IČO objednávateľa: 35534656

Názov dodávateľa: Telefónica Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35 848 863

Predmet objednávky: Hlasové služby O2

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Janka Hanečáková ( Riaditeľka ZŠ s MŠ Lomnička )

Dátumy

Dátum objednania: 02.01.2012

Datum zverejnenia: 21.02.2012

Dokumenty