Objednávka

Dodanie pracovných stoličiek v počte 2 ks.

Identifikácia

Číslo objednávky: 05/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: B2B Partner s.r.o.

Adresa dodávateľa: ul.Šulekova 2, Bratislava

IČO dodávateľa: 44413467

Predmet objednávky: Dodanie pracovných stoličiek v počte 2 ks.

Cena objednávky: 208.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 10.02.2012

Datum zverejnenia: 10.02.2012

Dokumenty