Objednávka

objednávka na publikáciu "Účtovné súvzťažnosti"

Identifikácia

Číslo objednávky: 6

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: RVC Štrba

Adresa dodávateľa: Scherfelova 1375/6, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: objednávka na publikáciu "Účtovné súvzťažnosti"

Cena objednávky: 21.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.02.2012

Datum zverejnenia: 08.02.2012

Dokumenty