Objednávka

Celoročná objednávka na potraviny na rok 2012. (Množstvo a suma za objednaný tovar sa bude rovnať množstvu a sume na jednotlivých faktúrach za rok 2012.)

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2012/ŠJZŠ

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: DC Nordia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce

IČO dodávateľa: 44875550

Predmet objednávky: Celoročná objednávka na potraviny na rok 2012. (Množstvo a suma za objednaný tovar sa bude rovnať množstvu a sume na jednotlivých faktúrach za rok 2012.)

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Jana Lorincová ( vedúca ŠJ )

Dátumy

Dátum objednania: 02.01.2012

Datum zverejnenia: 06.02.2012

Dokumenty