Faktúra

poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu

Identifikácia

Číslo faktúry: 9090134170

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: VÚB Banka a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IČO dodávateľa: 31320155

Predmet faktúry: poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu

Fakturovaná suma: 59.76 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.04.2013

Dátum doručenia: 12.04.2013

Datum zverejnenia: 15.04.2013

Dokumenty