Faktúra

odmena za spracovanie doplnenia žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže

Identifikácia

Číslo faktúry: 20130205

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Project Consult, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Majakovského 12723/7, Prešov

IČO dodávateľa: 36500712

Predmet faktúry: odmena za spracovanie doplnenia žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.02.2013

Dátum doručenia: 25.02.2013

Datum zverejnenia: 27.02.2013

Dokumenty