Faktúra

fa za odborné práce - oprava a údržba PZ

Identifikácia

Číslo faktúry: 9000346026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: SPP - distribúcia, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet faktúry: fa za odborné práce - oprava a údržba PZ

Fakturovaná suma: 5.95 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.01.2020

Dátum doručenia: 20.01.2020

Datum zverejnenia: 21.01.2020

Dokumenty