Faktúra

elektrická energia - preddavok -Dom smútku

Identifikácia

Číslo faktúry: 3205236500

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Jalovec

Adresa odberateľa: 2, 03221 Jalovec

IČO odberateľa: 00315281

Názov dodávateľa: SSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 51865467

Predmet faktúry: elektrická energia - preddavok -Dom smútku

Fakturovaná suma: 84.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.08.2019

Dátum doručenia: 01.08.2019

Datum zverejnenia: 28.08.2019

Dokumenty