Faktúra

za objednané služby - ročné poplatky za balík služieb START, zálohovanie dát z webu, aktualizácia softvéru

Identifikácia

Číslo faktúry: 201906503

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

IČO dodávateľa: 36046884

Predmet faktúry: za objednané služby - ročné poplatky za balík služieb START, zálohovanie dát z webu, aktualizácia softvéru

Fakturovaná suma: 320.88 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 06.08.2019

Dátum doručenia: 06.08.2019

Datum zverejnenia: 22.08.2019

Dokumenty