Faktúra

uloženie odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 201910

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Skladka odpadov Dubova

Názov odberateľa: Obec Štefanová

Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO odberateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Skládka odpadov Dubová

Adresa dodávateľa: Hlavná 39, 900 90 Dubová

IČO dodávateľa: 35793848

Predmet faktúry: uloženie odpadu

Fakturovaná suma: 154.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.01.2019

Dátum doručenia: 15.01.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019

Dokumenty