Faktúra

uloženie opdaDU

Identifikácia

Číslo faktúry: 2018302

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Skladka odpadov Dubova

Názov odberateľa: Obec Štefanová

Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO odberateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Skládka odpadov Dubová

Adresa dodávateľa: Hlavná 39, 900 90 Dubová

IČO dodávateľa: 35793848

Predmet faktúry: uloženie opdaDU

Fakturovaná suma: 146.43 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.11.2018

Dátum doručenia: 04.12.2018

Datum zverejnenia: 30.12.2018

Dokumenty