Zmluva

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/2022

Názov objednávateľa: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Vydrník

Adresa objednávateľa: Vydrník č.128, 059 14

IČO objednávateľa: 31942598

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v budove Obecného domu č.68

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.06.2022

Datum zverejnenia: 24.06.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu 4-2022.pdf ( veľkosť: 123,3 KB, aktualizované: Piatok 24. Jún 2022 07:59 )