Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: NZHM 002/2019

Názov objednávateľa: Mária Brandoburová

Adresa objednávateľa: Slov. raja 2/3, 053 13 Letanoce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Letanovce

Adresa dodávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO dodávateľa: 00329304

Predmet zmluvy: nájom HM č.509

Zmluvná cena: 50.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2019

Datum zverejnenia: 21.01.2020

Dokumenty Pdf nz č. 2_2019 hm č. 509.pdf ( veľkosť: 138,7 KB, aktualizované: Utorok 21. Január 2020 12:03 )