Zmluva

Dodatok č. 14/1 k zmluve o zriadení SOcÚ

Identifikácia

Číslo zmluvy: 40-19

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Obec Liptovský Ján

Adresa dodávateľa: Ul. Jána Kalinčiaka č. 39/3, 032 03 Lipt. Ján

IČO dodávateľa: 00315486

Predmet zmluvy: Zmena Čl. 7, bod 1 výdavky obce za služby SOcÚ v roku 2019

Zmluvná cena: 1500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.06.2019

Datum zverejnenia: 12.07.2019

Dokumenty Pdf 20190712101110718.pdf ( veľkosť: 187,3 KB, aktualizované: Piatok 12. Júl 2019 10:17 )