Zmluva

Zateplenie budovy MŠ Batizovce II.etapa

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Batizovce

Adresa objednávateľa: Komenského 301, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 37879723

Názov dodávateľa: MI - Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kravany 50

IČO dodávateľa: 45300534

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce " Zateplenie budovy MŠ v Batizovciach II. etapa"

Zmluvná cena: 15080.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.07.2019

Datum zverejnenia: 11.07.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.pdf ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Štvrtok 11. Júl 2019 11:20 )