Zmluva

DAROVACIA ZMLUVA

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Litmanová

Adresa objednávateľa: 79, 06531 Litmanová

IČO objednávateľa: 330019

Názov dodávateľa: Spolužitie zrodené z minulosti n.o.

Adresa dodávateľa: Nám. Sv. Mikuláša 1/1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 50625985

Predmet zmluvy: 1. Predmetom darovania je finančný dar vo výške 1000,-€ (slovaom: tisíc eur), ktorý odbarovaný ako súťažiaci na 7. ročníku podujatia s názvom Slávnosť jari konanom dňa 5.5.2019 v Nestville Park-u, Hniezdne získava za 2. miesto v súťaži obcí vo varení tradičných jedál. 2. Sarca odovzáva finančný dar v súlade s pravidlami súťaže výlučne na výstavbu alebo obnou detského ihriska a odbarovaný ho s vďakou na uvedený účel príjíma.

Zmluvná cena: 1000.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.05.2019

Datum zverejnenia: 16.05.2019

Dokumenty Pdf Darovacia zmluva - Spolužitie zrodené z minulosti n.o..pdf ( veľkosť: 814,2 KB, aktualizované: Štvrtok 16. Máj 2019 14:24 )