Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2019

Názov objednávateľa: Pavol a Jiřina Čonkovci

Adresa objednávateľa: Veľký Slavkov 161, 059 91 Veľký Slavkov

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Veľký Slavkov

Adresa dodávateľa: Kpt. Morávku 117, 05991 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 00326674

Predmet zmluvy: Prevod pozemkov

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemky registra C; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Veľký Slavkov; Parcela číslo: 839/14,839/16,839/17;

Zmluvná cena: 1594.67 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty Pdf Zmluva 1_2019.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Piatok 11. Január 2019 13:02 )