Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok k zmluve

Názov objednávateľa: Obec Svätoplukovo

Adresa objednávateľa: 76, 95116 Svätoplukovo

IČO objednávateľa: 00611191

Názov dodávateľa: Slovek Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Aktivácia programu služieb na telefón

Zmluvná cena: 120.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.10.2018

Datum zverejnenia: 12.10.2018

Dokumenty Pdf DX-2500N_20181012_085858-Zmluva-Dodatok Sl.Telekom.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Piatok 12. Október 2018 14:09 )