Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Erika Filipová

Adresa objednávateľa: Ondrej 76 Poprad

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hôrka

Adresa dodávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO dodávateľa: 00326194

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť orná pôda; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Hôrka; Parcela číslo: E620/1,110,80/2,80/1;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2018

Datum zverejnenia: 12.10.2018

Dokumenty Pdf zmluva o zriadení vecného bremena Filipova.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Piatok 12. Október 2018 10:23 )