Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZ-NR-152-003/2018

Názov objednávateľa: Obec Svätoplukovo

Adresa objednávateľa: 76, 95116 Svätoplukovo

IČO objednávateľa: 00611191

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Prenechanie bezplatného užívania dočasne prebytočného hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.09.2018

Datum zverejnenia: 12.10.2018

Dokumenty Pdf DX-2500N_20181012_085801-Zmluva o výpožičke.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Piatok 12. Október 2018 09:59 )