Zmluva

Zmluva o dielo 06/405/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Špeciálne cestné práce Slovkorekt,spol.s r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31602363

Predmet zmluvy: zmena bodu 3 Zmluvy o dielo - čas plnenia predmetu zmluvy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.09.2018

Datum zverejnenia: 26.09.2018

Dokumenty Pdf img20180926_14573042.pdf ( veľkosť: 38,4 KB, aktualizované: Streda 26. September 2018 15:02 )