Zmluva

PZ pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 441 9011761

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: poistenie miestnych komunikácií

Zmluvná cena: 272.38 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.09.2018

Datum zverejnenia: 26.09.2018

Dokumenty Pdf img20180926_10184680.pdf ( veľkosť: 695,6 KB, aktualizované: Streda 26. September 2018 10:25 )