Zmluva

k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku Č.072ZA130036

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: úprava podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.09.2018

Datum zverejnenia: 21.09.2018

Dokumenty Pdf img20180921_11532684.pdf ( veľkosť: 197,2 KB, aktualizované: Piatok 21. September 2018 11:59 )