Zmluva

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 zhák.č.513/1991 Zb.Obchod.zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 101/18/032

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Cesty SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mojmírova 8, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36580058

Predmet zmluvy: stavebné práce - úpravy MK v obci

Zmluvná cena: 29901.41 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.07.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018

Dokumenty Pdf img20180712_10145099.pdf ( veľkosť: 280,6 KB, aktualizované: Štvrtok 12. Júl 2018 10:32 )