Zmluva

Zámenná zmluva na nehnuteľnosti

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Kravany

Adresa objednávateľa: Kravany 111, 05918 Kravany

IČO objednávateľa: 00326291

Názov dodávateľa: Rusnáková Marta,Puková Helena,Kendra Štefan,Kendrová Mária

Adresa dodávateľa: Kravany 162,Partizánska 697/73,Poprad,Kravany 233,Kravany 162

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Pozemok

Označenie nehnuteľnosti: pozemok orná pôda; List vlastníctva číslo: 943, 928; Katastrálne územie: Kravany; Parcela číslo: C600/71,72,8,9,10;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018

Dokumenty Pdf Zmluva zámenná 2018.pdf ( veľkosť: 3 MB, aktualizované: Štvrtok 12. Júl 2018 09:25 )