Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Kravany

Adresa objednávateľa: Kravany 111, 05918 Kravany

IČO objednávateľa: 00326291

Názov dodávateľa: Gramľová Terézia

Adresa dodávateľa: Ústecko-Orlická 2346/18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Pozemok

Označenie nehnuteľnosti: pozemok záhrady; List vlastníctva číslo: 296; Katastrálne územie: Kravany; Parcela číslo: C 12;

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.06.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018

Dokumenty Pdf Zmluva kúpna Gramľová.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Štvrtok 12. Júl 2018 09:20 )