Zmluva

Zmluva o prenájme HM

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Štefan Macala

Adresa objednávateľa: Poráč 41

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Poráč

Adresa dodávateľa: č. 61, 05323 Poráč

IČO dodávateľa: 00329509

Predmet zmluvy: Prenájom HM

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.07.2018

Datum zverejnenia: 11.07.2018

Dokumenty