Zmluva

Zmluva o bežnom účte

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Prima Banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: zriadenie dotačného účtu obce

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.03.2018

Datum zverejnenia: 17.05.2018

Dokumenty Pdf img20180517_13483088.pdf ( veľkosť: 36,5 KB, aktualizované: Štvrtok 17. Máj 2018 14:05 )