Zmluva

Kúpna zmluva uzavr.podľa § 588 a nasl.Občianskeho zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2018/MAL

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Božena Sedláková

Adresa dodávateľa: Na horke 8676/32, 960 01 Zvolen-Môťova

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Malužiná p.č. 15/1,15/2,15/512,45/2

Označenie nehnuteľnosti: pozemok Haláš; List vlastníctva číslo: 103; Katastrálne územie: Malužiná; Parcela číslo: 15/1,15/2,15/512,45/; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 64

Zmluvná cena: 12222.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.02.2018

Datum zverejnenia: 10.04.2018

Dokumenty Pdf img20180410_08005472.pdf ( veľkosť: 118 KB, aktualizované: Utorok 10. Apríl 2018 08:17 )