Zmluva

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nsl. Občianského zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2018/MAL

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Elena Brezanská

Adresa dodávateľa: Vrbická 1894/10, 031 01 L.Mikuláš

IČO dodávateľa: Slovensko

Predmet zmluvy: kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Malužiná, p.č. 15/1, 15/2,15/512, 45/2

Označenie nehnuteľnosti: pozemok Haláš; List vlastníctva číslo: 103; Katastrálne územie: Malužiná; Parcela číslo: 15/1,15/2,15/512,45/; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 64

Zmluvná cena: 9167.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.02.2018

Datum zverejnenia: 10.04.2018

Dokumenty Pdf img20180607_12521100.pdf ( veľkosť: 123,6 KB, aktualizované: Štvrtok 07. Jún 2018 13:07 )