Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: Č 072ZA 1300336

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Poskytnutie NFP na výstavbu a rekonštrukciu MK, chodníkov

Zmluvná cena: 93941.55 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.03.2018

Datum zverejnenia: 26.03.2018

Dokumenty Pdf img20180326_08081441.pdf ( veľkosť: 728,7 KB, aktualizované: Pondelok 26. Marec 2018 08:25 )