Zmluva

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: poskytovať službu osvetlenia pre obec Letanovce

Zmluvná cena: 1061.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.08.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia 2.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Štvrtok 14. September 2017 09:40 )