Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostroedkov DPO SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 147169

Názov objednávateľa: Obec Jalovec

Adresa objednávateľa: 2, 03221 Jalovec

IČO objednávateľa: 00315281

Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa dodávateľa: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet zmluvy: zabezpečenie materiálno.technického vybavenia DHZO

Zmluvná cena: 1400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.06.2017

Datum zverejnenia: 13.09.2017

Dokumenty Pdf ymluva DHZ.pdf ( veľkosť: 895,7 KB, aktualizované: Streda 13. September 2017 14:41 )